Hilda Furacão

Översättare:
Original: Hilda Furacão (1991)
Romaner Latinamerika

En alldeles underbar roman som tecknar mycket levande bild av Brasilien åren före militärkuppen 1964. Det är Roberto Drummond själv som i jagform berättar den märkliga historien om Hilda Furacão, en gåtfull Askungekvinna som är vida mer än en vanlig prostituerad.

Författaren beskriver med en god portion humor livet bland vänsterintellektuella idåtidens Belo Horizonte, livet i de så kallade glädjekvarteren och sina närmaste vänners och släktingarnas vedermödor. "Jag blev helt betagen av den här boken", skrev den store brasilianske författaren Jorge Amado och det är bara att hålla med!
Eva Stenvång