I min trädgård betar hjältarna

Översättare:
Original: En mi jardín pastan los héroes (1981)
Romaner Kuba

Romanen handlar om ett intellektuellt par som sjunker allt djupare ned i samhällsfrånvändhet, pessimism och uppgivenhet. Huvudpersonen Julio är en surmagad och jagfixerad individ som klagar på allting och trakasserar sin fru. Romanens syfte är alltså inte så enkelt som att beskriva de intellektuellas villkor på Kuba; man kan också utläsa kritik mot deras förhållningssätt.

Eva Stenvång