Idéernas grotta

Aten på Platons tid. Ett manuskript berättar om hur den unge Tramachus hittas brutalt mördad. Herakles Pontor, den berömde "uttydaren av gåtor", får uppdraget att lösa mordgåtan.
Den idag verksamme översättaren av manuskriptet börjar misstänka att det finns ett hemligt budskap dolt i texten. En historia rullas upp som på ett obehagligt sätt griper in i hans eget liv.
Förlagsreklam