Ingen är som Glenda och andra berättelser

Översättare:
Original: Queremos tanto a Glenda (1980)
Novellsamlingar Argentina

Boken innehåller tio av de 13 novellerna i Queremos tanto a Glenda från 1980. Tre har utgått, då de tidigare publicerats i Den andra himlen.

Eva Stenvång