Isabel

Opal 1988
Översättare:
Original: Bisa Bia, Bisa Bel (1985)
Barn Brasilien

Isabel hittar ett gulnat foto av en sin mormorsmor (bisabuela Bia) som flicka i långa kjolar med docka och rullband. Hon stoppar det innanför linningen på sina shorts för att visa kamraterna och flickan på kortet får röst inne i Isabel - hon tycker inte att flickor skall ha byxor, och absolut inte shorts! En diskussion om flickor och förr och nu gestaltas på ett drastiskt och humoristiskt sätt, men med en seriös undertext. Ytterst handlar boken om att vara flicka/kvinna i förändringarnas tid. Berättelsens centrum är Isabels brasilianska nutid, som är i stark förändring. Grannfamiljen som bott utomlands har t ex inte hemhjälp och även pojkarna i den familjen måste hjälpa till hemma - och de får och vågar gråta. Nutid, dåtid, framtid blandas fräckt och säkert när ytterligare en röst kommer in - det är Otte (Beta) en flicka som hör framtiden till och som fått tag på ett klasskort där Isabel står med fotot av sin mormorsmor i handen. Isabel är Ottes mormorsmor (bisabuela Bel). Och diskussionerna och äventyren fördjupas ännu mer, samtidigt som de behåller sin magiska överton.

Britt Isaksson

Anmärkning 

Illustration: Margareta Nordqvist