Järnmyntet

Översättare:
Original: La rosa profunda (1975), La moneda de hierro (1976), Historia de noche (1977), La cifra (1981), Los conjurados (1985) (1975)
Poesi Argentina

Ett urval dikter ur Borges fem sista diktsamlingar: La rosa profunda (1975), La moneda de hierro (1976), Historia de noche (1977), La cifra (1981) samt Los conjurados (1985). Dikterna bär spår av hur Borges på senare år kom att präglas allt mer av sin ålderdom och blindhet.

Eva Stenvång