Jag och andra - Essäer i urval

Översättare:
Original: Myself with others (1981)
Essäer Mexiko

En rad essäer om Fuentes eget skrivande och andra kända författares, bl a Gabriel García Márquez och Jorge Luis Borges.

[Eva Stenvång]