Jag ser. Ett nytt Nicaragua

Hjulet 1981
Översättare:
Essäer Nicaragua

En lika politisk som religiös andaktsbok. Cardenal har sammanställt den med hjälp av citat, minnesanteckningar och ögonblicksbilder från verksamheten i Solentiname. Boken är illustrerad med färgbilder av naivistiska konstverk från kollektivet. På biblioteket finns boken under avdelning Nqc.

Eva Stenvång