Kalila och Dimna

Översättare:
Original: Kalila wa-Dimna
Iran
Ämnesord:

En utgåva med några utvalda färgbilder från persiska handskrifter och vacker, lättläst typografi. En arabisk översättning av en persisk fabelsamling, sammanställd från indiska källor. Det är en allåldersbok, full av fabelns burleska skämt och moraliteter, där påfallande mycket är välkänt för svenska läsare, eftersom detta är källan till hela vår fabeltradition.

Salman Rusdie säger: "Att berätta är som att jonglera. Man låter en massa olika historier dansa omkring i luften och jonglerar upp och ner med dem och om man är skicklig tappar man ingen." Berättelserna ligger ask i ask med två-tre ramberättelser som förstärkt stabilitet för berättaren - och åhörarna/läsarna. Författaren Ibn al-Muqaffa inleder själv om boken syfte och redan där bakar han in fem olika historier, sedan berättar läkaren Burzoe om sin resa till Indien för att söka efter boken och så berättar Bozorjmer om Burzoe, som sjäv får berätta med flera historier inlagda och så kommer själva boken, där kungen av Indien samtalar med filosofen Bidpai ("Kungen sade till filosofen" inleder varje större kapitel) som bl a berättar om schakalerna Kalila och Dimna, som i sin tur berättar om sina äventyr. Schakalerna Kalila och Dimna är visserligen titelpersoner, men kring dem myllrar det av djur och människor, magi och trollkonst.

Britt Isaksson