Kvartett

Tiden 1980
Översättare:
Original: Postures (1928)
Romaner Dominica

Också romanen Kvartett bygger på Jean Rhys eget liv, närmare bestämt åren i 20-talets Paris då hon lever i poeten Ford Madox Fords hem som hans älskarinna - trots att hans hustru också bor där... Hennes egen man sitter samtidigt i fängelse.

Eva Stenvång