Läraren och hans hustru

Översättare:
Original: The English teacher (1945)
Romaner Asien

I romanen beskriver Narayan med delvis självbiografisk ton, hur en lärare i en traditionell skola, där Milton, Carlyle och Shakespeare står på programmet, förlorar sin älskade hustru några år efter bröllopet. Hans förtvivlan är bottenlös. Hustrun var varmt religiös och platsen vid nischen där hon brukade tillbe doftar ständigt av kamfer och blommor. Narayan återger berättelsen i jagform, vilket gör att man som läsare kommer nära huvudpersonen, nära hans förlamande oro och de insikter han efterhand når, då hustrun genom något som närmast påminner om spiritism eller teosofiska övningar tar kontakt med honom och lär honom uthärda sitt liv och finna en djupare livsförståelse.
Margareta Petersson