R.K. Narayan

Även känd som: Rasipuram Krishnaswami Iyer Narayanaswami, Tamil: ராசிபுரம் கிருஷ்ணசுவாமி அய்யர் நாராயணசுவாமி * 10 oktober 1906 i Madras, Brittiska Indien; nuvarande Chennai, Indien † 13 maj 2001 i Chennai, Indien

R.K. Narayan kom från en medelklassfamilj i Mysore. Hans far var rektor och själv försörjde han sig som journalist. Han bygger sin fiktion kring staden Malgudi, som fungerar som ett självständigt mikrokosmos, där olika grupper av människor fokuseras - romantitlarna anspelar ofta på yrken. Man får sällan social eller historisk bakgrund till skeendena, vilket blir särskilt tydligt i några av de senare böckerna, där förändringar i staden antyds. Skyltmålaren (1976) presenterar så en oberoende kvinnlig familjeplanerare. Hon kommer till Malgudi, men försvinner också därifrån, som många andra av de moderna fridstörarna. Förändringarna de medför ligger emellertid på ytan; det som är centralt för karaktärerna är att nå självinsikt och denna tycks hänga samman med tron på en kosmisk ordning. Tydligast uttrycker Narayan tankarna i Guiden (1958), där myt och samtid blandas. I Läraren och hans hustru (1945), som var Narayans internationella genombrott, ger han denna vision självbiografisk färg. Margareta Petterson

Bibliografi – böcker

The guide (1958)
Här berättar Narayan med lätt ironisk skärpa om Raju, en fängelsekund, som släpps fri från fängelset och hamnar i en avlägsen by, där byborna uppfattar honom som en helig man. Han sitter på...
The English teacher (1945)
I romanen beskriver Narayan med delvis självbiografisk ton, hur en lärare i en traditionell skola, där Milton, Carlyle och Shakespeare står på programmet, förlorar sin älskade hustru några år efter...