Maqroll, utkiken

Översättare:
Original: La nieve del Almirante (1986)
Romaner Colombia

Första delen i en romansvit om en märklig världsmedborgare. Vi möter honom första gången ombord på en flodpråm, där han uthärdar den tropiska hettan och sysslolösheten genom att skriva filosofiska dagsboksanteckningar kring sina medpassagerare och de fåtaliga händelser som inträffar - allt mot bakgrund av minnena från sitt tidigare liv.

Eva Stenvång

Recension