Men Jerusalem står kvar

Översättare:
Romaner Palestina

Under ytan finns en ständig rädsla för våldet.  I nattens mörker ekar gatorna av soldaternas steg, av klappret av hästhovar mot stenläggningen, av vapenskrammel.  De nutida invånarna delar en samhörighet med alla dem som drabbats av övermakt och ockupation i tidigare epoker.  Generationer kommer och går.  Byggnader kan förstöras, människor tvingas på flykt.  Men Jerusalem är "staden som står kvar på sin plats" när alla inkräktare har kommit och gått.  Gengångare från historien försvinner: "Endast staden står kvar".

Förlagsinformation

Efterord