Natten och rosen

Ett brett urval dikter ur en rad diktsamlingar publicerade mellan 1930 och 1962. De står i kronologisk ordning, från de två dikterna ur Alguma poesia till de fyra som valts ur Licaode coisas, 1959-62. Eva Stenvång