Och tiden står stilla vid Nilen

Översättare:
Original: Al-rajul a al-wahid'ala l-ard (1974)
Romaner Afrika

Det är tjugo år sedan Nawal El Saadawi för första gången publicerade denna berättelse om de förtryckande och de förtryckta i den fiktiva lilla byn Kafr el-Tin vid Nilen. De härskande är alla företrädare för ett patriarkaliskt samhällssystem med byhövdingen, polischefen och byimamen i spetsen. De underlydande är de hänsynslöst utnyttjade egyptiska bönderna med bondkvinnan Zakia och hennes bror Kafrawi i centrum.

Det är hos de fattiga och förskjutna El Saadawis sympatier ligger, men framför allt är det de förslavade och förtryckta kvinnorna som hon tar ställning för. Zakias slutliga uppror mot makten, när hon med hackan i handen går för att göra upp med den överhet som berövat henne allt, är också en symbolisk bild för den kvinnornas revolt som enligt Nawal El Saadawi blir allt mer oundviklig i ett patriarkaliskt samhälle.

Barbro Norström Ridaeus