Patriarkens höst

Tiden 1976
Översättare:
Original: El otoño del patriarca (1975)
Romaner Colombia
Ämnesord:

En av de s k diktatorsromanerna (Miguel Angel Asturias, Alejo Carpentier m fl har också skrivit sådana). En skrämmande, bitvis nästan vämjelig, berättelse om en gammal envåldshärskare som lever i ett palats där förfallet härskar. Ibland åker han till en av sina egendomar högt uppe på en klippa, där han träffar andra gamla diktatorer som han har gett en fristad.

Eva Stenvång