Kjell A Johansson

Bibliografi – böcker

Bibliotekstjänst 1990; övers.
Boken behandlar utvecklingen efter 1960. Innehåller korta författar- och bokpresentationer land för land och ett inledande kapitel som beskriver den litterära utvecklingen. Eva Stenvång

Översatta verk – böcker

José María Arguedas (Los ríos profundos, 1958)
En delvis självbiografisk roman om pojken Ernestos motsägelsefyllda upplevelser av tiden på ett katolskt internat i Abancay på 1920-talet. Eva Stenvång
Alejo Carpentier (El recurso del método, 1974)
Carpentiers bidrag till de latinamerikanska s k diktatorsromanerna. Samtidigt som författaren ger ett avslöjande porträtt av en åldrad envåldshärskare bjuder han p...
Gabriel García Márquez (El otoño del patriarca, 1975)
Tiden 1976; övers. Kjell A Johansson
En av de s k diktatorsromanerna (Miguel Angel Asturias, Alejo Carpentier m fl har också skrivit sådana). En skrämmande, bitvis nästan vämjelig, berättelse om en gammal...
Gabriel García Márquez (La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada. Siete cuentos, 1972)
Boken innehåller sju noveller skrivna mellan 1961 och 1972. Den längsta handlar om den unga Eréndira som tvingas bli prostituerad för att betala "skulden" till sin...