Riket av denna världen

Översättare:
Original: El reino de este mundo (1949)
Romaner Kuba, Haiti

En färgstark roman om Santo Domingo och Haiti, där de svarta slavarna i början av förra seklet gjorde slut på de vitas herravälde. De grundade ett rike av fria svarta, som dock snart förbyttes i ett nytt slaveri. Huvudpersonen Ti Noël upplever historiens gång, där revolter och perioder av diktatur avlöser varandra.

Eva Stenvång