Så småningom gick jag inte hem : Censurerade dikter och noveller

Noveller, Poesi Iran, Sverige

Så småningom gick jag inte hem består, till merparten, av en diktsamling och en novellsamling som har det gemensamt att de båda belades med publiceringsförbud av den statliga iranska förhandscensuren.

De två samlingarna har tematiska drag som tydligt binder dem samman och Naeimeh Doostdar ger här röst åt moderna storstadskvinnor i Teheran och den problematik - i relationer och samhälle - som är deras vardag.

Förlagsinformation