Síntomas pasajeros. Övergående symptom

En samling dikter, på svenska och spanska, som skildrar exilen i ordets vidare bemärkelse. Dikterna är vemodiga, ibland bittra poetiska rapporter från den långa resa genom världen som den unge lyrikern upplevt.
Eva Stenvång