Enrique O'Farrill Julien

* 16 september 1958 i Havanna, Kuba

Enrique O'Farrill föddes på Kuba, men har växt upp och studerat i olika länder, bl a Santiago de Chile, Paris och New York. 1978 blev han svensk medborgare och var en längre tid verksam här. Att han bott utanför Kuba har inga politiska orsaker. [Eva Stenvång]

Bibliografi – böcker

Nordan 1989; övers. Peter Landelius
En tvåspråkig diktsamling med kärleken som ett genomgående tema.
Nordan 1983; övers. Peter Landelius
En samling dikter, på svenska och spanska, som skildrar exilen i ordets vidare bemärkelse. Dikterna är vemodiga, ibland bittra poetiska rapporter från den långa resa genom världen som den unge...