Sanning och lögn

Översättare:
Original: Zhenzhen jiajia
Romaner Kina

Det har gått några år sedan Kulturrevolutionen men förvirringen är fortfarande stor. Vad kan man säga och göra utan att råka illa ut? Vem kommer att stå på ens sida om man hamnar i svårigheter? Forskaren Xu Minghui har skrivit en artikel om den litterära modernismen i väst. Vissa formuleringar i den kan eventuellt tolkas som politiskt tveksamma och nu sammankallar partikommittén till möte för att ordna upp det hela. I romanen får vi följa de olika forskare som kallats att delta och hur de hanterar situationen. En samhällskritisk men också humoristisk berättelse.

Anna Gustafsson Chen