Satansverserna

Översättare:
Original: The satanic verses (1988)
Romaner Indien

Med ett fritt fall från tiotusen meters höjd tar roma
nen sin början. Tidigt en vintermorgon störtar två skådespelare i ett virrvarr av flygplansfåtöljer, flygsjukepåsar och guldgalonerade uniformspersedlar rakt ner mot Engelska kanalen. Den skandalomsusade indiska filmstjärnan Gibril Farishta och den mer tillknäppte och plommonstopförsedde naturaliserade engelsmannen Saladin Chamcha är de enda överlevande från en flygplanskapning som slutat med en förintande exlosion i luften.
Knappt har de stigit i land på den engelska kusten förrän de förvandlas till änglar, en god och en ond. Deras rivalitet är centrum för den häxkittel av ord, drömmar och hallucinationer som romanen består av.

Med en kikares oändlighetsperspektiv bakåt förmedlas de båda immigranternas religiösa arv i två långa inskjutna berättelser: den om religionsstiftaren i sandstaden Jahilia för länge sedan och den om sentida efterföljare, den indiska flickan med fjärilsskruden som kanske får arabiska sjön att dela sig. Samtidigt blixtrar som i ett kaleidiskop Margaret Thatchers förbränt urbana England förbi med polisbrutalitet, invandrarhat och gatuvåld, i romanen skådeplatsen för sönderslitande kärlekshistorier och svartsjukedramer.

Förlagsinformation

Romanen, som publicerades i oktober 1988, fick storpolitiska följder. Irans andlige och högste ledare ayatollah Ruhollah Khomeini utfärdade den 14 februari 1989 en dödsdom i en fatwa mot Rushdie, vilket tvingade författaren att leva under jord i flera år.