Serenad

Den tysk-amerikanske professorn Maximilian Wagner återvänder till Istanbul för att försonas med sitt för flutna. På flygplatsen väntar universitetssekreteraren Maya som ska assistera den ålderstigne professorn under hans besök. Mötet med Max och hans tragiska kärlekshistoria med judiska Nadia förändrar Mayas liv och uppdagar smärt samma hemligheter i hennes egen familj. Berättelsen letar sig bakåt i tiden, till andra världskrigets fasor, till Mayas farmor Maris och hennes mormor Ayses öden i det sammanfallande osmanska riket. Genom dessa fyra kvinnors liv binds några av 1900-talets mörkaste minnen samman.

Förlagsinformation