Skam

Översättare:
Original: Shame (1983)
Romaner Indien
Ämnesord:

Romanen utspelas i ett land som både är Pakistan och ett sagans rike där allt kan hända. I centrum för det mångskiftande spelet står maktkampen mellan två släkter som för feodaltidens bittra blodsfejd in på den moderna politikens arena. Nationens öde är kastbollen i denna duell till döds mellan den råbarkade militären Raza Hyder och den vällustige kapitalisten Iskander Harappa.

Berättelsens hjälte är Omar Khajjam Shakil som har tre mödrar, som vid arton års ålder väger mer än femtio meloner, och som har uppfostrats i okunnighet om den förbjudna känslan av skam. Den bär i gengäld hjältinnan, ?det felslagna miraklet? Sufija Zinobia, som med sin rodnad registrerar skammen över svek och förnedring omkring sig och över landets degeneration och förfall.

Förlagsinformation