Skuggans årstid

”Om deras söner aldrig blir hittade, om ngambi inte avslöjar vad de har råkat ut för, kommer ingen att berätta om dessa mödrars sorg. Klanen kommer att glömma de tio nyomskurna pojkarna och de båda män i mogen ålder som försvann spårlöst under den stora branden. Inte ens elden kommer att nämnas mer. Vem vill älta minnen av nederlag?”

Skuggans årstid utspelar sig hos Mulongofolket, någonstans i inlandet av det subsahariska Afrika. Efter en stor brand saknas tolv personer, mestadels äldre söner. Medan mödrarna söker svar på sin smärta i drömmar frågar rådet ut förfäderna och utforskar skuggans mysterier: Vad är det som har drabbat byn? Var finns pojkarna? Under loppet av en farlig expedition kommer klanens utsända, hövdingen Mukano och tre modiga mödrar att förstå att deras grannar, Bwelefolket, har tagit pojkarna till fånga och sålt dem till främlingar från norr.

Skuggans årstid är en roman som i skönlitterär form utforskar och gestaltar de minnen av den transatlantiska slavhandeln som finns bevarade i den muntliga traditionen. Författaren kommer själv från Douala i Kamerun och har länge intresserat sig för den transatlantiska slavhandeln. Skuggans årstid är inspirerad av Sandra Nkakés undersökning Minnet av tillfångatagandet.

Förlagsinformation