Celanders

Celanders förlag är ett litet, oberoende förlag med en bred utgivning. Vi arbetar för att ge spridning åt texter som belyser frågor och områden vilka rapporteras sällan, felaktigt eller inte alls. I ett medieklimat som allt mer domineras av sensationalism och livsstilsfrågor vill vi presentera andra perspektiv på vår omvärld och kommer i huvudsak att göra det genom att publicera kvalificerad skön- och facklitteratur. Vi vill bereda plats både för den fördjupade analysen och den nyskapande litteraturen.

För oss är den kritiska omvärderingen det enda rimliga sättet att förhålla sig till både historia och samtid. Som utgivningsprincip avser vi att förbehållslöst följa vårt eget eklektiska omdöme.

[Från förlagets hemsida]

Utgivna böcker

Gå vilse
Gå vilse 2017
René Vázquez Díaz
Övers.
Vem har inte någon gång gått vilse i livet. Vilka risker är en människa beredd att ta för att hitta rätt? Gå vilse en roman om intensiv kärlek...
Skuggans årstid
Léonora Miano
”Om deras söner aldrig blir hittade, om ngambi inte avslöjar vad de har råkat ut för, kommer ingen att berätta om dessa mödrars sorg. Klanen kommer att glö...
Abdulrazak Gurnah
Abbas är sextiotre år gammal, mekaniker, och lyckligt gift med Maryam, som arbetar i kafeterian på ett sjukhus. De har varit gifta i trettio år, har två vuxna barn och...
Migritude 2012
Shailja Patel (Migritude, )
Migritude är en episk resa i fyra tempon, en blandning av olika genrer: poesi, legend, anekdot, reportage, berättelse. Den är centrerad kring ett antal sarier som egentligen var...
Paradiset 2012
Abdulrazak Gurnah
Huvudpersonen, den tolvårige Yusuf, skickas av sina fattiga föräldrar till kusten för att bo hos sin farbror Aziz, en förmögen köpman. Snart går det upp f...
Chris Abani (Song for Night, 2007)
Övers. Roy Isaksson
Genom huvudpersonens inre monolog får läsaren följa den femtonårige minröjaren Min lycka, som efter en minexplosion har förlorat kontakten med sin pluton, på hans lyriska, hemska, men ändå storartade...
Graceland 2009
Chris Abani
Övers. Roy Isaksson
Den häpnadsväckande berättelsen om 16-årige Elvis Oke som lever med sin alkoholiserade far i ett slumområde i jättestaden Lagos, Nigeria. Elvis drömmer om ett liv...
Chris Abani
Övers. Roy Isaksson
Abigail är tonåring, framfusig, modig och självständig, men förs till London från Nigeria av en släkting som försöker tvinga henne in i prostitution....