Meta Ottosson

Meta ottosson tog sin tolk- och översättarexamen 1968. Sedan 1975 har hon arbetat som översättare av skönlitteratur från engelska och tyska. 1997–98 var hon ordförande i Sveriges Författarförbund. 1999–2003 undervisade hon i översättning och skrivande vid Blekinge Tekniska Högskola. Meta har översatt mer än hundra romaner. Bland titlarna från senare år kan nämnas Jhumpa Lahiris Främmande jord, Yann Martels Berättelsen om Pi, Jenny Diskis Främling på tåg och Shailja Patels Migritude. Meta har också skrivit essäer om översättandets konst. Tillsammans med barnboksförfattaren och översättaren Sandhya Rao har hon översatt Astrid Lindgrens Pippi Långstrump till hindi: Pippi Lambem.

 

Översatta verk – böcker

Jhumpa Lahiri (The lowland)
Brombergs 2014; övers. Meta Ottosson
Sankmark är en familjehistoria som spänner över generationer och geografiska platser.  Bara femton månader skiljer i ålder mellan bröderna Subhash och Udayan. De...
Shailja Patel (Migritude)
Celanders 2012; övers. Meta Ottosson
Migritude är en episk resa i fyra tempon, en blandning av olika genrer: poesi, legend, anekdot, reportage, berättelse. Den är centrerad kring ett antal sarier som egentligen var...
Zoë Wicomb (Playing in the Light, 2006)
Marion Campbell är en framgångsrik, vit affärskvinna från Kapstaden. Apartheid är historia, regnbågsnationen är född. Marion anpassar sig till en verklighet...
Jhumpa Lahiri
Brombergs 2009; övers. Meta Ottosson
I åtta berättelser om några indiska invandrarfamiljer i USA skapar Jhumpa Lahiri små gnistrande universum. Under vardagens lugna yta vibrerar spänningarna mellan...
Athol Fugard (Tsotsi, 1980)
Brombergs 2006; övers. Meta Ottosson
Tsotsi (ordet betyder gangster) är den sydafrikanske dramatikern Fugards enda roman, ursprungligen skriven i slutet av 1950-talet men inte publicerad förrän trettio år senare....