Jhumpa Lahiri Bengali: ঝুম্পা লাহিড়ী

Även känd som: Jumpa Lahiri * 11 juli 1967 i London, England

Jumpa Lahiri föddes av bengaliska föräldrar i London 1967 men flyttade redan som barn till USA. I Boston tog hon examen i engelska, kreativt skrivande och litteraturvetenskap och disputerade på en avhandling om renässansen. Hon har också undervisat i kreativt skrivande.

Lahiri har rest mycket i Indien och har genom sin familj starka band dit. I intervjuer har hon uttalat sig om sin känsla av rotlöshet, av att inte riktigt höra hemma någonstans. Debutsamlingen Den indiske tolken (1999) och romanen I väntan på ett namn (2003) handlar om första och andra generationens indier som lever i USA men med jämna mellanrum återvänder till Indien. De flesta av karaktärerna hör inte på något riktigt självklart sätt hemma i någon av miljöerna.

Margareta Petterson

Bibliografi – böcker

Brombergs 2015; övers.
Med andra ord är en samling essäer ursprungligen skrivna på italienska, ett språk hon blev förälskad i för tjugo år sedan. Jhumpa Lahiri bor numera i Rom...
The lowland
Brombergs 2014; övers. Meta Ottosson
Sankmark är en familjehistoria som spänner över generationer och geografiska platser.  Bara femton månader skiljer i ålder mellan bröderna Subhash och Udayan. De...
Brombergs 2009; övers. Meta Ottosson
I åtta berättelser om några indiska invandrarfamiljer i USA skapar Jhumpa Lahiri små gnistrande universum. Under vardagens lugna yta vibrerar spänningarna mellan...
The namesake (2003)
Forum 2004; övers. Eva Sjöstrand
Jumpa Lahiri gestaltar I väntan på ett namn familjen Gangulis öden i USA under senare halvan av 1900-talet. Redan tidigt får man veta att namnet Ganguli är en anglifiering av familjens "riktiga...
Interpreter of maladies (1999)
Forum 2001; övers. Eva Sjöstrand
De flesta av novellerna i denna samling, som fått många priser, utspelas i USA. Huvudpersonerna tillhör alla första eller andra generationens invandrare. Novellerna handlar om relationssvårigheter,...