Den indiske tolken: berättelser

Forum 2001
Översättare:
Original: Interpreter of maladies (1999)
Novellsamlingar Asien

De flesta av novellerna i denna samling, som fått många priser, utspelas i USA. Huvudpersonerna tillhör alla första eller andra generationens invandrare. Novellerna handlar om relationssvårigheter, kommunikation och föreställningar om identiteter. Även om novellerna, som titelberättelsen, utspelas i Indien, kämpar karaktärerna med en stark känsla av vilsenhet och främlingskap.
Margareta Petersson