I väntan på ett namn

Forum 2004
Översättare:
Original: The namesake (2003)
Romaner Asien

Jumpa Lahiri gestaltar I väntan på ett namn familjen Gangulis öden i USA under senare halvan av 1900-talet. Redan tidigt får man veta att namnet Ganguli är en anglifiering av familjens "riktiga efternamn, Gangopadhyay". Namn visar sig också spela en avgörande roll i romanen, i varje fall namn som skapar kulturkonflikter eller uttrycker karaktärernas öden. Romantiteln anspelar på sonen i familjen, som tvingas använda sitt smeknamn, Gogol, som officiellt namn, något som skapar oro och identitetsvånda och får honom att vända sig mot sin familj. "Att leva med ett smeknamn och ett officiellt namn i ett land där sådana distinktioner inte existerar var det som hade orsakat den allra största förvirringen."
Föräldrarna anpassar sig till livet i USA - om än inte utan svårigheter. Gogols förhållande till föräldrarna genomgår en stor förändring. Som skolpojke och student tar hanskarpt avstånd från dem men utvecklar efterhand en försiktig förståelse.
Störst utrymme får ett par av hans kärlekshistorier, en med en amerikansk kvinna, en med en indisk. Han dras snabbt in i den amerikanska kvinnans liv och lever till synes okomplicerat tillsammans med henne. Han assimileras och uppger sina bengaliska traditioner. Men han lyckas aldrig lämna några spår av sig själv hos denna kvinna, hon minns aldrig vad han berättat, och de skiljs när han inser detta.
Margareta Petersson