Sultanbrudens skugga

Leopard 2004
Översättare:
Original: Ombre sultane (1987)
Romaner Algeriet

Sultanbrudens skugga är den andra, fristående delen i Assia Djebars algeriska trilogi, vars första del var "Kärleken, kriget". Här gestaltas den algeriska kvinnans roll och ställning på ett särskilt koncentrerat sätt - utan andra historiska återblickar än till "Tusen och en natt", en förlaga som utgör romanens ursprungliga idé.

Isma och Hajila är hustrur till en och samma man, om än inte samtidigt. De framställs som symboler för komplementära aspekter på våra dagars algeriska samhälle. Den något äldre, emanciperade Isma, utbildad i Frankrike, ställs mot den passiva, traditionella Hajila. Isma redogör i vartannat kapitel i en berättelse i första person sitt eget förflutna och rekonstruerar samtidigt i en tänkt dialog med Hajila dennas tillvaro. Isma har många gånger varit passionerat förälskad och återupplever i minnet de sensuella höjdpunkterna men också tvisterna i sitt äktenskap. Till slut tröttnar hon på sitt samliv, men innan hon bryter upp letar hon reda på en ny hustru åt sin man. Det blir Hajila.

Genom detta äktenskap bryter sig Hajila ut ur ett torftigt liv i slummen och väljer, livligt uppmuntrad av sin mor, en inspärrad tillvaro i en lyxvåning. Hon får bara gå ut väl beslöjad och om hon i förväg har talat om det för sin man. En dag får hon se en obeslöjad kvinna i en situation som väcker drömmen hos henne att både se och bli sedd. Hon tar under en promenad av sig slöjan, vilket blir startpunkten för en frigörelseprocess, som ger henne mod att utmana sin tyranniske man.

Bokens titel är hämtad från det föga kända förordet till "Tusen och en natt". Medveten om det öde som väntar henne som sultanens brud ber Scheherazade sin syster Dinarzade att följa med henne in i bröllopsgemaket. Där skall hon gömma sig under sängen för att väcka Scheherazade strax före gryningen, om hon skulle ha somnat, och egga på henne i hennes historieberättande. Isma ser det som sin plikt att agera syster till Hajila och uppmuntra henne att bryta sig ur sin fängelsetillvaro. På så vis sammanflätas Ismas och Hajilas liv för att bilda mönstret i denna vackert utarbetade poetiska berättelse.

Denna rymmer liksom de andra delarna i Djebars algeriska trilogi självbiografiska berättelser, hämtade från livet i hennes barndom och ungdom i hemstaden, vilka på ett naturligt sätt kommer in i huvudhandlingen och belyser den.

Ingvar Rydberg