Svekets sommar

Romanen handlar om den unga kvinnliga poeten Lin Ying, som efter en fattig uppväxt i södra Kina har fått möjlighet att flytta till Beijing. Här engagerar hon sig i demokratirörelsen och efter tillslaget den 4 juni 1989 flyr hon från Himmelska fridens torg, bara för att finna sin älskade i armarna på sin tidigare hustru. Lin Ying söker skydd hos en grupp konstnärer och författare som har samlats på ett universitet i utkanten av staden. Samtidigt som hon måste bemästra den hotfulla politiska situationen bli hon alltmer kritisk till den roll hon som kvinna förväntas spela och de krav som männen ställer på hennes uppförande.
Anna Gustafsson Chen