Hong Ying

* 1962

Hong Ying (vars riktiga namn är Chen Hongying) föddes 1962 i staden Chongqing i provinsen Sichuan och kommer från en fattig arbetarfamilj som fick göra stora uppoffringar för att hon skulle kunna studera. I slutet av 1980-talet började hon göra sig ett namn som poet och studerade en tid vid författarskolan Lu Xun i Beijing. Efter massakern i Beijing 1989 lämnade hon Kina och är numera bosatt i London.

Hong Yings verk handlar ofta om starka kvinnor som bryter mot konventionerna och öppet visar sin sexualitet. Hennes första romaner, Svekets sommar (Luo wudai) och Flodens dotter (Ji'e de nüer), är berättelser med klart självbiografiska drag. I sina senare verk har hon istället för det mesta använt sig av motiv ur kinesisk 1800- och 1900-tals historia.

Under senare år har hon bland annat publicerat romanerna Anan (2002), Kongque de jiaohan (2003), Shanghai wang (2003) och Lü xiuzi (2004). Vid sidan om sina romaner har hon även givit ut ett flertal dikt- och novellsamlingar.

Anna Gustafsson Chen

Bibliografi – böcker

Det publiceras en halv miljon tryckta titlar av 600 förlag i Kina varje år och Kinas population utgör en femtedel av hela världens befolkning, ändå vet vi inte sä...
Den unge poeten Julian Bell, systerson till Virginia Wolf, kommer till Kina i mitten av 1930-talet för att undervisa i engelska vid Wuhans universitet. Väl där förälskar han...
Lilla Sexan är yngsta barnet i en mycket fattig arbetarfamilj. Hon har alltid känt sig som en särling i familjen men det är först när hon fyller arton år som...
Romanen handlar om den unga kvinnliga poeten Lin Ying, som efter en fattig uppväxt i södra Kina har fått möjlighet att flytta till Beijing. Här engagerar hon sig i demokratirörelsen och efter...