Tid för fotboll

Den förre studentaktivisten Takashi har återvänt till Tokyo ) från USA. Nu lockar han sin äldre olycksdrabbade bror Mitsu att följa med till deras barndomsby Okobu. En hemkomst som utvecklas till ett veritabelt ödesdrama. Takashi är en hätsk agitator, som snabbt piskar upp stämningen bland byns ungdomar och driver dem till ett uppror mot traktens "kejsare", den koreanske snabbköpsägaren. Ett uppror där Takashi tar hjälp av såväl den moderna fotbollens sammanhållning och styrka som det gamla Japans rituella andebesvärjelser. En utanförstående iakttagare som alltmer fjärmar sig från de destruktiva krafter som Takashi släppt lös och som snart visar sig omöjliga att tygla.

Här ställs det förflutnas myter mot samtidens krassa realiteter - och trots den våldsamma och tragiska upplösningen öppnar sig ett fönster mot en möjlig framtid.

Förlagsinformation

Anmärkning 

översatt från engelska under jämförelse med japanskt original och fransk översättning