Till : igår : tolv vietnamesiska poeter

Sedan 2001 har Bokförlaget Tranan satsat på att introducera vietnamesisk litteratur på svenska. Den tionde titeln är en antologi med tolv av landets mest intressanta poeter, födda mellan 1942 och 1980. I antologin ingår verk av Y Nhi, Hoang Hung, Nguyen Duy, Nguyen Luong Ngoc, Ngoc Phan Huyen Thu, Ngo Tu Lap, Nguyen Quang Thieu, Bang Viet, Huu Thinh, Mai Van Phan, Vi Thuy Linh och Nguyen Binh Phuong
En övervägande del av dikterna är skrivna under 2000-talet. Det handlar alltså om ett samtida urval.

Under 1960-talet påbörjades en modernisering av den vietnamesiska lyriken. I en smältdegel av amerikansk och fransk kultur och politiska proteströrelser, drevs poesin till nya uttryck. Samtidigt låg censuren som en filt över alla konstnärliga uttryck, och hämmade såväl det ideologiskt som språkligt radikala.

Idag pågår en ny moderniseringsfas bland landets unga poeter. De kan engelska och har tillgång till datorer, är vända ut mot världen och håller kontakt med författare i andra länder. Förhoppningen är att något av denna utveckling kan märkas i antologin Till: igår, liksom den pågående undersökningsfas som den unga lyriken befinner sig i.

Förlagsinformation

Anmärkning 

Redaktör Erik Bergqvist

Externa länkar