Timmen 0 och andra dikter

Nordan 1983
Original: La hora 0 (1956)
Poesi Nicaragua

En tvåspråkig utgåva av bland annat diktverket La hora O, som slutfördes 1956. Det är en bred triptyk som tar upp den politiska och ekonomiska imperialismen i Latinamerika, Sandino och hans gerillakamp samt"Aprilupproret" (se ovan). I samlingsvolymen ingår också dikter från Epigramas (1961) och Salmos (1964). Eva Stenvång