Tolv långväga berättelser

Översättare:
Original: Doce cuentos peregrinos (1992)
Novellsamlingar Colombia

En novellsamling som för ovanlighetens skull utspelar sig i Europa. Novellerna skildrar latinamerikaner som av olika anledningar hamnat i Europa och stannat kvar på sin ålders höst. Novellerna skrevs ursprungligen 1976-1982, men har sedan dess omarbetats - några av dem flera gånger. En ojämn samling berättelser, men inte desto mindre fascinerande.

Eva Stenvång