Tro inte på mig när jag talar om kriget

Azaizehs poesi fångar såväl den mänskliga erfarenheten och utsattheten som hemlandets historia och dagspolitiska läge i en anda av Mahmoud Darwishs diktning. Azaizeh vågar dock ifrågasätta sitt eget bildspråk och sina metaforer över lidandet, samtidigt som hon vill skriva sig bort från den roll som offer vilken inte sällan tillskrivs palestinska kvinnor.

Tro inte på mig när jag talar om kriget är Azaizehs tredje diktsamling och första i svensk översättning

Förlagsinformation

Efterord 

Externa länkar