Världen ryms i en alexandrin

Víctor har med språklig durkdrivenhet i ett dussintal böcker utvecklat sitt oberoende utan att hemfalla åt illojalitet. – Ángela García i bokens förord. Till vilket kan läggas slutraderna i Victors Midnattsprotokoll:

Det blir ingen revolution / om man inte låter natten tala.

Förlagsinformation

Anmärkning 

förord av Angela Garcia