Vishnus död

Huvudpersoneni Vishnus dröm är en nersupen man, som bor på ett trappsteg i ett hyreshus. Han ligger på sitt yttersta och dör i slutkapitlet. Hans upplevelse under de dagar romanen utspelas är att han flyttar sig allt högre uppåt och att dörren på taket till sist öppnas.
I romanens sista kapitel möter han guden Krishna som buspojke, som glädje. Han spelar för honom och uppmanar honom att vila. Dagen efter måste han nämligen återvända till livet, alltså återfödas.
I själva verket ligger han hela tiden på trappsteget, åtminstone är det där de andra karaktärerna ser honom.

Avsnitt med hans minnen och drömmar interfolierar den berättelse som handlar om invånarna i hyreshuset. Också här flyttas vi successivt allt högre uppåt. De två berättelserna vävs in i varandra på så sätt att Vishnus drömmar anknyter till känslor och upplevelser hos husets invånare.
Man kan urskilja flera mera utarbetade separata berättelser, som speglar varandra och skapar kontraster. En del handlar om religiösa upplevelser, men de flesta om kärlekens olika villkor och stadier, allt från gudarnas skira blomdoftande kärlek till Vishnus hopplösa förälskelse i den prostituerade Padmini och deras lekar i baksätet på en stulen bil.

Margareta Petersson