Bessie Head

* 6 juli 1937 i Pietermaritzburg, Sydafrika † 17 april 1986 i Serowe, Botswana

Bessie Head levde i exil i Botswana i femton år innan hon äntligen blev botswansk medborgare 1979. Exilens problematik är ett av hennes viktigaste teman. Det återkommer i en eller annan form i hela hennes författarskap.

Hon föddes på ett sinnessjukhus i Pietermaritzburg i Sydafrika. Vem fadern var har aldrig klarlagts. Bessie växte upp i en färgad fosterfamilj. Först när hon var tretton år gammal fick hon reda på sanningen om sitt ursprung och om moderns självmord. Från sitt trettonde till sitt artonde år levde hon i ett barnhem i Durban.Hon utbildade sig till lärare, men var också verksam som journalist vid den sydafrikanska tidskriften Drum. På 1960-talet blev Bessie Head politiskt aktiv, deltog i Sharpevilledemonstrationen och gick så småningom in i PAC (Pan Africanist Congress). Hon arresterades, hotades med sexuellt våld och beslöt sig, när hon släpptes, för att lämna Sydafrika för gott. 1964 tog hon sig till Botswana där hon undervisade i en grundskola i staden Serowe. 

Förutom When rain clouds gather, har Bessie Head skrivit följande böcker: Maru (1971; dansk övers. Gul marguerit, 1985) är en berättelse om rasfördomar. Margaret Cadmore, den nya populära lärarinnan i byn, skapar kaos när hon berättar att hon tillhör basarwastammen, en föraktad grupp bushmän som lokalbefolkningen använder som slavar. Handlingen kompliceras ytterligare när både den unge hövdingen Maru och hans bror Moleka förälskar sig i henne.

A question of power (1973) skildrar de svårigheter som möter den färgade sydafrikanska flyktingen Elizabeth. Hon arbetar med experimentell trädgårdsskötsel på ett kooperativ i Botswana, men kämpar ständigt mot det mentala sammanbrottet och plågas av onda drömmar och smärtsamma bilder ur det förflutna. Head har själv kallat romanen självbiografisk. The collector of treasures (1977) är en samling med tretton noveller vars bärande tema är kvinnans ställning i Afrika, framför allt i Botswana. Serowe: village of the rain wind (1981) bygger på intervjuer med befolkningen i Serowe. I A bewitched crossroad: an African saga (1984) vidgar hon perspektivet och skildrar Botswanas historia.

Flera olika samlingar med Heads essäer, artiklar och noveller har utgetts postumt: antologin Tales of tenderness and power (1989) och den självbiografiska A woman alone (1990) samt The cardinals: with meditations and stories (1991). Brevväxlingen mellan Bessie Head och hennes vän och f. d. redaktör, Randolph Vigne, har publicerats under titeln A gesture of belonging: letters from Bessie Head, 1965?1979 (1991). Barbro Norström Ridaeus

Artiklar 

För den som är intresserad av de jordbruksreformer som Head förespråkar i sina böcker finns en informativ artikel av Elaine Campbell, "Bessie Head's model for agricultural reform", i Journal of African studies, vol.12 (1985): 2, s. 82-85 En heltäckande presentation av Heads författarskap finns i The tragic life: Bessie Head and literature in Southern Africa. Ed. Cecil Abrahams. Trenton, N.J. : Africa World Press, 1990 samt i Stead Eilersen, Gillian, Bessie Head: Thunder behind her ears: Her life and writing. London: James Currey; Claremont: David Philip; New Hampshire: Heinemann, 1995 (Studies in African literature).

Bibliografi – böcker

When rain clouds gather (1968)
Makhaya flyr från Sydafrika efter att ha avtjänat två år i fängelse för sitt arbete i motståndsrörelsen. Han flyr över gränsen till Botswana och...