Björn Kjellgren

* 1966 i Sverige

Björn Kjellgren är doktor i sinologi och lektor vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Poesi. Förekommer i Karavan 2018:4.
Dikter som ingår: Jag är en kvinna när jag ligger; Oh; Var inte rädd för höjder; Ben; Bekännelsebrev; Dotterns nedkomst.