Chen Qiufan 陈楸帆

Även känd som: Stanley Chan * 1981 i Shantou, Guandong

Chen Qiufan är en kinesisk science fiction-författare som är bosatt i Beijing. Han jobbar på Google i Kina. Qiufan skriver mest noveller, men har gett ut en roman : Skräpvågen, 2013. Han skriver om samtida företeelser i science fiction-slöja. I novellen "Mai(Smog)" tar han upp de fruktansvärda luftföroreningsproblemen i kinesiska storstäder, i en annan novell "Fiskarna i Lijiang" behandlas den extrema stress som kinesiska lönearbetare utsätts för och hans roman "Skräpvågen" handlar om fattiga genmanipulerade arbetare som utför tungt och riskfyllt arbete medan de rika vältrar sig i lyx och överflöd. Chen Qiufan har kallats Kinas William Gibson.

Chen Qiufan är en av de främsta författarna i den nya kinesiska science fiction-vågen. Hans texter anknyter både till dagsaktuella kinesiska problem och mer allmängiltiga frågor. I novellsamlingen "Råttans år" presenteras han för första gången i bokform på svenska med en samling texter som framförallt kretsar kring frågan: Vad gör oss till människor?

Förlagsinformation

Externa länkar 

Bibliografi – böcker

Shu nian
Under ett träd i närheten ligger en hög med stenar. Av formen och färgen att döma har de valts ut för ändamålet och högen tycks verkligen ha en sä...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Novell. Förekommer i Karavan 2013:3.