Elsa Svensson

Översatta verk – böcker

Beverley Naidoo (Journey to Jo'burg - a South African story, 1985)
Bonniers 1991; övers. Elsa Svensson
En bok för yngre barn som känns lite tam idag, men uppskakande när den skrevs 1985. Syskonen Naledin 13 år och Tiro 9 år gamla vandrar 250 km från sin by till...