Erik MacQueen

Jag översätter vetenskapliga, kommersiella, informationsinriktade och skönlitterära texter från engelska till svenska.
Jag har en mastersexamen i svenska från Översättarprogrammet vid Uppsala universitet och fil.kand i Idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.
Besök gärna min hemsida för mer information om mig och mina tidigare uppdragsgivare.
www.sprakvaxeln.se

Översättarcentrum

Översatta verk – böcker

Marlene van Niekerk (Triomf )
Johannesburg, 1994. Den vita familjen Benade känner förändringens vindar blåsa när Sydafrika står inför sina första demokratiska val. Och de gillar inte vad...
Abi Daré (The Girl with the Louding Voice)
2020; övers. Erik MacQueen
Fjortonåriga Adunni drömmer bara om en sak. Att få utbilda sig. Hennes mamma har alltid sagt att det är det enda sättet att få en röst en möjlighet att g...
Luiza Sauma (Flesh and Bone and Water )
André Cabral, läkare bosatt i London, har inte varit i hemlandet Brasilien på trettio år. Minnena från uppväxten i Brasilien kunde lika gärna varit någon...
Teju Cole (Known and Strange Things, 2016)
Boken återspeglar Coles passion för människan och hennes värld. Med texter om litteratur, historia, fotografi och politik dyker han ner i ämnen som Virginia Woolf och James...
Shani Boianjiu
Yael, Avishag och Lea växer upp tillsammans i en dammig israelisk by vid den libanesiska gränsen. De går sista året på gymnasiet och försöker lindra den kä...
Teju Cole
2013; övers. Erik MacQueen
Öppen stad handlar om Julius, en ung doktorand i psykiatri som tillbringar sin lediga tid till fots på New Yorks gator. På ytan är boken en berättelse om en ung frä...