Julia Alvarez

* 27 mars 1950 i New York City, USA

Julia Alvarez föddes i New York men växte upp i Dominikanska Republiken. Familjen var ansedd, hade nära kontakter med USA och lade sig vinn om att leva "amerikanskt". Släktbanden med USA - på moderns sida - räddade dem troligen undan diktatorn Trujillos bödlar. Familjen flydde innan hoten mot fadern, som var aktiv i motståndet mot diktatorn, hann verkställas. Året var 1960.

Som barn hade Julia Alvarez drömt om USA, men tillvaron där blev inte särskilt glamourös. Familjen bodde i en trång lägenhet i New York och hade långt ifrån den sociala status som de haft i hemlandet. Julia Alvarez hade svårt att hantera sin dubbla kulturella identitet, flydde i stället in i böckernas värld och upptäckte glädjen i att skriva.

Längre fram studerade hon litteratur och skrivande, två ämnen som hon fortfarande undervisar i. Hon har stannat i USA är verksam som professor vid Middlebury College.

Julia Alvarez debuterade 1984 med diktsamlingen Homecoming. 1990 publicerades romanen How the Garcia girls lost their accents, som skildrar fyra flickor som kommer till New York från Dominikanska republiken. Boken skildrar i mångt och mycket författarens egna upplevelser. 1994 återkom hon med romanen In the time of the butterflies, (I fjärilarnas tid. 1995 utkom en tvåspråkig (engelsk-spansk) diktsamling, The other side. El otro lado och 1997 novellsamlingen ÁYo!

Bibliografi – böcker

In the time of the butterflies (1994)
Forum 1996; övers. Inger Johansson
I Dominikanska Republiken vet alla vilka systrarna Mirabal var. De har blivit en legend. Tre av de fyra systrarna drogs efter en trygg och skyddad barndom in i motståndskampen mot diktatorn...