Kerstin Hallén

Började som journalist i dags- och veckopress: MT, Idun, tidningen Vi, Åhlén & Åkerlund (Böckernas Värld m m) till 1974. Därefter översättare på heltid. Resor till England, USA och Frankrike. Har översatt ett nittiotal böcker (mest romaner och en del biografier) från franska och engelska - från Simone Berteauts "Piaf", Sagan och Simenon till Marguerite Yourcenar och Toni Morrison.

[Presentation hämtad från Översättarcentrums webbplats]

Översatta verk – böcker