Lars W. Freij

Specialområden: skönlitteratur; även lyrik; dramatik; psykologi och filosofi; biografier, reseskildringar. Examina och relevant yrkesverksamhet m.m.: Fil.mag i engelska och tyska med obligatorisk pedagogik (lärarhögskola). Fil. doktor och docent i Tyska. Handledare i Litterär översättning vid Södertörns högskola 1999-2005. Tidigare kvalitetsgranskare för Sveriges Författarfond. Textredigering och korrekturläsning. Svenska Akademiens översättarpris 1999. Översätter från tyska sedan 1960-talet (jfr kommenterat urval nedan). Bokdebut med G. Grass, Hundår (1965); har även översatt samme författares Nobelföreläsning. Från engelska först: B. Allen, Stor vit galning (1987). Har även översatt teaterpjäser från tyska (Kroetz, Enzensberger och Brussig för scenen och sex hörspel för Sveriges Radio. Ett flertal texter om bildkonst, främst för Moderna Museet. Många tidskrifts- och tidningsbidrag, egna och i översättning. Lakunerna i nedanstående verkförteckning har sin grund i full tjänst som lärare.

[Presentation hämtad från Översättarcentrums webbplats]

Översatta verk – böcker

Rafik Schami (Die dunkle Seite der Liebe)
Bonniers 2007; övers. Lars W. Freij
Denna roman är en väldig krönika över det syriska samhället under ett sekel, från det osmanska väldet, då någon syrisk stat ännu inte fanns, till...